ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت محدود-مشاوره ثبت شرکت

شنبه 30 شهریور 1398

مدارک مورد نیاز ثبت برند

نویسنده: zohre zohreh   

 
هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند برای معرفی کالا و خدمات خود و ایجاد وجه تمایر بین محصولات و خدمات خود صاحب یک تا چند برند یا همان علامت تجاری باشد. علامت های تجاری یا فردی هستند و یا جمعی که مطابق با ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات این دو نوع عبارتند از :

الف- علامت تجاری فردی هر نوع نشان، تصویر و یا نمادی است که بتواند موضوع ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات یک شرکت با شرکت های دیگر را در طبقاتی خاص و مشخص شده انجام دهد.

ب- برند یا علامت جمعی که در اظهارنامه بصورت جمعی معرفی و ثبت می شود و در واقع نشان دهنده مبدا، کیفیت، تایید ، شناخت و معرفی و یا هر خصیصه دیگر  یک کالا و خدمت زیر نظر مالک برند ثبت شده جمعی می باشد. در این نوع برند ها مالک برند ممکن است طبقات زیادی از محصولات را حمایت و تایید نماید و مشتریان با شناخت این علامت جمعی مورد تایید به محصول اعتماد می کنند.

برند باید در طبقات خاص و مشخصی ثبت شود و هر فرد چه حقیقی و چه حقوقی می تواند برندهای مختلفی را به نام خود به ثبت برساند. صرف نظر از اینکه برند باید مطابق با شرایط قانونی تعریف شده دارای ضوابط و قانونمندی خاصی باشند اگر قابلیت ثبت را داشته باشند می توانند به ثبت برسند مشروط به اینکه افراد حقیقی و یا حقوقی مدارکی را برای به نام زدن  و ثبت این علامت تجاری به نام خود ارائه نمایند.

این مدارک به ترتیب حقیقی و حقوقی عبارتند از :

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری اشخاص حقیقی:

کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی متقاضی
در صورتیکه در طرح برند یا علامت تجاری مورد تقاضای وی از حروف لاتین استفاده شده باشد باید متقاضی دارای کارت بازرگانی باشد و اصل و کپی برابر با اصل ان را ارائه نماید
فرد متقاضی باید دارای فعالیتی اقتصادی باشد. برای اثبات این منظور باید یک مدرک شغلی ارائه نماید. این مدرک می تواند جواز کسب، پروانه فعالیت، گواهی فعالیت در حوزه ای خاص از نهاد و یا موسسات معتبر و یا هر مدرک شغلی معتبر دیگر. این مدرک باید یا اصل باشد اگر نامه و یا معرفی نامه است و یا کپی برابر اصل جواز تاسیس و ... باشد
فرد متقاضی باید از علامت تجاری مورد نظر خود برای ثبت نمونه هایی را هم ارائه نماید. این نمونه باید در قالب تصویر و یا نمونه گرافیکی در ابعاد 10 سانتی متر در 10 سانتی متر آماده و ارائه شود
در صورتیکه کار ثبت علامت تجاری او را وکیل و یا مشاوری انجام می دهد باید وکالتنامه وی را هم در قالب کپی برابر اصل ضمیمه کند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری اشخاص حقوقی:

کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیرعامل به عنوان نماینده اصلی شرکت برای ثبت علامت تجاری شامل کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ولی وی
برای اثبات شخصیت حقوقی برای ثبت علامت تجاری باید کپی برابر اصلی از روزنامه تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت که کمتر از دو سال باید از گذشته باشد نیاز است.
اشخاص حقوقی برای ثبت برند خود در طبقات مورد درخواست باید گواهی و یا مدرک یا مدارکی را ارائه نمایند که نشان دهنده موضوع فعالیت شرکت با موضوع درخواست ثبت برند باشد. برای این منظور هرگونه اعلامیه و پروانه بهره برداری، پروانه ساخت از نهادی خاص و یا گواهی ثبت اختراع و ... می تواند جوابگو باشد.
در صورتیکه طرح ارائه شده برای ثبت به عنوان برند دارای علامتی و حروف لاتین باشد باید شرکت صاحب کارت بازرگانی بوده و یک نسخه کپی برابر اصل از آن ارائه نماید.
از نمونه برند مورد درخواست برای ثبت باید نمونه کپی و یا نمونه گرافیکی و یا تصویری گویا  در ابعاد حداکثر 10 سانتی متر در  10 سانتی متر ارائه شود.
وکالتنامه ای هم باید از وکیل و یا مشاور حقوقی در صورتیکه او کار ثبت برند ار انجام می دهد ارائه شود.
تمامی افراد حقیقی و حقوقی ضمن ارائه مدارک فوق برای ثبت علامت تجاری یا برند باید مدارک زیر را هم ارائه نمایند:

اظهارنامه ای برای ثبت برند که قبل از ارائه مدارک باید آماده شود و تمامی شرایط برند و مشخصات آن را درج کرده باشد.
چنانچه برند مورد درخواست این اشخاص سه بعدی و یا 4 بعدی باشد به شکلی که بیش از شش زاویه برای برند در نظر گرفته شده باشد باید نمونه گرافیکی به شکلی ارائه شود که همه این زاویا را پوشش بدهد و در صورت نیاز  ماکتی از آن تهیه و ارسال شود.
هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از حق تقدم استفاده نمایند. این حق تقدم با استناد به درخواست ثبت برند در خارج از کشور و حداکثر برای شش ماه  می تواند با ارائه مدارک حق تقدم درخواست شود. این مدارک باید هم زمان با ارائه سایر مدارک و اظهارنامه ثبت علامت تجاری و یا نهایتا ظرف مدت 15 روز پس از ارائه اظهارنامه می تواند ارائه شود.
هر یک از افراد حقیقی و حقوقی برای اینکه برند خود را بصورت جمعی ثبت نمایند باید نسخه ای از شرایط و ضوابط  استفاده از این علامت جمعی هم آماده نمایند و با تایید مقامی صاحب صلاحیت ارائه نمایند.
تمامی متقاضیان باید به همراه ارائه مدارک خود برای ثبت برند رسید پرداخت هزینه های ثبت را هم ضمیمه نمایند.
اظهارنامه اشخاص حقیقی با پرداخت مبلغ 20 هزار تومان و اظهارنامه اشخاص حقوقی با پرداخت 40 هزار تومان قابل ثبت است. در ضمن افراد حقیقی و حقوقی پس از ثبت برند و یا علامت تجاری خود در داخل ایران می توانند درخواست ثبت برند در سازمان ثبت جهانی برند یا WIPO را هم از شرکت مشاور درخواست نمایند. برای این منظور به غیر از مدارک فوق الذکر که برای ثبت برند در ایران ابتدا لازم و الزامی است باید مدارک زیر را هم تهیه و ارائه نمایند:

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند بصورت بین المللی :

درخواست ثبت بین المللی برند طی نامه ای به اداره ثبت مالکیت معنوی با ذکر نام کشور های مورد نظر
تنظیم و ارائه نامه ای بر روی سر برگ رسمی شرکت متقاضی با امضا کلیه افراد صاحب امضا مجاز شرکت و به همراه مهر شرکت
در صورتیکه وکیل کار ثبت را دنبال می کند ارائه کپی برابر اصل وکالتنامه معتبر وکیل
کپی برابر اصلی مجزا از شناسنامه و کارت ملی متقاضی و یا مدیران و دارندگان حق امضا شرکت
کپی برابر اصل از روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
گواهی ثبت علامت تجاری در ایران که باید اعتبار لازم را داشته باشد.
ارائه درخواستی به لاتین، اسپانیایی و یا فرانسوی به نماینده سازمان ثبت جهانی برند
پیوست پرداخت هزینه های ثبت برند به فرانک سوئیس
رسید پرداخت هزینه های بررسی اظهارنامه ارائه شده بصورت بین المللی
ثبت برند بصورت داخلی و بین المللی دو موضوع به هم مرتبط ولی جدای از هم می باشد. به این شکل که متناسب با قوانین سازمان جهانی ثبت برند و یا  سیستم مادرید تمامی برندهایی که درخواست حمایت بین المللی را دارند باید ابتدا در کشور درخواست کننده ثبت شوند.

ولی ثبت برند در کشور درخواست کننده  الزامی به حمایت از برند در سطح بین المللی و کشور های مورد درخواست تا زمانیکه این برند با ارائه مدارک فوق و درخواست ثبت به این سازمان بصورت جهانی ثبت نشود قابل حمایت در کشورهای مورد درخواست نیست. ضمن اینکه برندی که در ایران ثبت می شود صاحب گواهینامه 10 ساله است و هر 10 سال باید با پرداخت هزینه ای تمدید شود ولی برند های بین المللی باید با پرداخت هزینه هایی بصورت سالیانه مورد حمایت قرار بگیرند.

 

نظرات() 

شنبه 30 شهریور 1398

هزینه های مربوط به ثبت برند

نویسنده: zohre zohreh   


با ثبت برند و یا علامت تجاری افراد گامی بلند در راستای تمایز محصولات و خدمات خود با سایر شرکت ها بر می دارند و در اصل محصولات خود را صاحب شناسنامه و اعتبار زیادی می کنند. در این میان اما برخی فارغ از مخاطراتی که برای محصولات و خدماتشان بدون ثبت برند ممکن است اتفاق بیافتد اقدام به ثبت برند نمی کنند و برخی نیز مشکل عدم ثبت برند خود را هزینه های بالای ثبت برند اعلام می کنند.

اما با یک بررسی ساده متوجه می شوید که هزینه ثبت برند و علامت تجاری در قبال خدمات و ایمنی که برای محصولاتتان دریافت می کنید اصلا ارزشی ندارد.

ثبت برند هم بصورت حقیقی و هم بصورت حقوقی ممکن است و تعیین نرخ و هزینه ثبت برند هم ارتباط نزدیکی به نوع حقیقی بودن و یا حقوقی بودن ثبت برند دارد. صرف نظر از موضوع طراحی برند که کاملا شخصی است و هر فرد می تواند خودش و یا با استفاده از تخصص دیگران برندی را طراحی کند سایر هزینه های ثبت برند را می توان به شرح ادامه دانست.

هزینه های ثبت برند برای مراحل قانونی که باید به حساب خاصی واریز شود
هزینه چاپ دو نسخه روزنامه رسمی کشور که بسته به نوع آگهی تعیین می شود مثلا سیاه و سفید بودن و ابعاد آگهی ولی معمولا حداقل هزینه ثبت آگهی در روزنامه رسمی بالغ بر 250 هزار تومان بر اورد می شود.
سایر هزینه ها که در ذیل به ان خواهیم پرداخت
هزینه ثبت خود برند

ثبت برند درست مانند سایر خدمات مرتبط با شرکت ها و موسسات بخش ها و قسمت های متفاوتی را شامل می شود. منظور اینکه شما باید برند خود را متناسب با پیشه و شغل خود و گروه محصولات و خدمات خود به ثبت برسانید. در واقع گروه و طبقات ثبت برند هم در هزینه نهایی ثبت برند تاثیر مستقیم دارد .

بصورت کلی هزینه ثبت علامت تجاری را باید در دو بخش کلی خلاصه کرد. قسمت اول که مرتبط با موضوع حق الزحمه ثبت توسط موسسه ثبت برند می باشد که این موضوع کاملا توافقی است و بسته به نوع موسسه حقوقی ممکن است متفاوت باشد .هر چند نوع برند و نوع ثبت مثل داخلی و بین المللی بودن ثبت برند هم در تعیین این میزان حق الزحمه قطعا تاثیر گذار است. موسسات حقوقی مانند موسسه حقوقی ویونا به دلیل اینکه دقیقا متناسب با عرف و هزینه های اعلامی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار می کنند همیشه نرخ هایی مشخص و منصفانه را برای ثبت برند ارائه می کنند.

موضوع دوم هزینه های ثبت خود برند می باشد. هزینه های ثبت برند که ارتباطی به حق الزحمه موسسات ندارد را هزینه های دولتی ثبت برند می گویند. این قسم از هزینه ها با تعیین شماره حساب باید به حساب دولت و یا سازمان ثبت اسناد واریز شود.

از این دست هزینه ها می توان به هزینه ثبت اظهارنامه ، هزینه طبقات برند، هزینه روزنامه رسمی ، ثبت برند به ازا هر طبقه زیرا تعداد طبقات بر هزینه برند تاثیر گذار است، استعلام برند،اصلاح اظهار نامه ، رونوشت مصدق برند، و ... می باشد. همچنین باید  هزینه درج آگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار را هم باید به این هزینه ها اضافه نمایید.

ضمن این که ثبت برند تنها در تهران انجام می شود و قبل از ارسال مدارک برای رسیدگی و تعیین هزینه ها برای کاهش میزان هزینه ها بهتر است از مشاورین حقوقی کار آمد استفاده شود. این مدارک و مستندات ابتدا باید در سایت اداره ثبت اسناد و املاک بارگذاری شود تا رسیدگی اولیه به ان انجام و سپس باید مدارک بصورت اصل و برابر اصل برای این سازمان پست سفارشی شود. از این رو هزینه های تمبر و پست سفارشی و ... و یا هزینه اقامت و رفت و آمد در صورتیکه در تهران ساکن نباشید در این لیست هزینه ها دیده نشده است.
 
 

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نویسنده: zohre zohreh   


 

قبل از اینکه به بررسی نکاتی چند در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم، خوب است ابتدا شرکت با مسئولیت محدود را تعریف کنیم. این شرکت به شرکتی گفته می‌شود که در آن دو یا چند نفر به قصد انجام فعالیت تجاری، شرکتی را تأسیس می‌کنند و به ثبت می‌رسانند که در آن سهام سرمایه آن‌ها به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و فقط به ‌اندازه سرمایه خود در امور مربوط به شرکت سهیم هستند و مسئولیت دارند. همچنین مهم‌ترین نکته در خصوص ثبت این گونه شرکت‌ها این است که باید شرکتی که ثبت می‌شود عبارت با” مسئولیت محدود” در عنوان آن ذکر گردد.

ثبت این نوع شرکت حداقل بین دو نفر صورت می‌گیرد و سرمایه‌ای که با توجه به حداقل مبلغ دریافت حق الثبت و رویه جاری حداقل در حدود یک میلیون ریال است باید برای این کار در نظر گرفته شود.

همچنین باید توجه شود که در اسم شرکت نباید اسم هیچ کدام از شرکا قید نشده باشد و اگر اسم یکی از شرکا قید شده باشد در این صورت آن فرد در قبال اشخاص ثالث حکم یک شریک ضامن را مانند شرکت تضامنی خواهد داشت.

مدارکی که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز است
دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
دو جلد اساسنامه
دو برگ شرکت نامه
دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
فتوکپی از کارت ملی
فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده مدیران و شرکاء
دریافت و ارائه مجوز لازم در صورت نیاز

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

– ثبت شرکت، هر نوع شرکتی که باشد (مختلط سهامی، با مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و…) بر حسب قانون تجارت لازم و ضروری است و همه این شرکت‌ها باید از قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها پیروی کنند.

– متقاضی باید در نظر داشته باشد که کارشناس اداره ثبت تمام مدارک لازم را بررسی کرده و اگر نقصی در مدارک دید و اعلام نمود باید متقاضی به رفع آن اقدام کند.

– وقتی که متقاضی مدارک لازم را تهیه کرد و به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داد. مسئول مربوطه آن را در دفتر ثبت کرده و شماره‌ای را به عنوان شماره ثبت به متقاضی اعلام می‌کند. و سپس در اظهار نامه درج کرده و در زیر دفتر ثبت شخصی را که شرکا معرفی کرده‌اند که می‌تواند از شرکاء یا از وکلای شرکت باشد عبارت ثبت با سند برابر است را درج کرده و امضاء می‌کند. بعد از این مرحله آگهی ثبت شرکت تایپ شده و رئیس اداره ثبت آن را امضاء می‌کند. در اداره ثبت شرکت یک نسخه از مدارک را در قسمت بایگانی حفظ می‌کنند و نسخه دیگر که شامل تقاضانامه، اساسنامه، شرکت نامه و صورت جلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مؤسس است را با مهر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مهر کرده و تحویل متقاضی ثبت شرکت می‌دهند.

– از این مرحله به بعد پرونده و مدارکی که مربوط به وی است را به بخش دبیرخانه اداره کل ثبت می‌برد و مسئول مربوطه این پرونده را دریافت کرده در دفتر اندیکاتور آگهی را درج می‌کند. بعد از شماره ثبت دفتر را درج کرده و آگهی تایپ شده را مهر زده و پرونده را نگه می‌دارد و مدارک دیگر را به متقاضی تحویل می‌دهد.

– انتخاب روزنامه‌ای که باید آگهی ثبت شرکت در آن درج شود اختیاری است.

– بعد از این مرحله است که نوبت به درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار می‌رسد و متقاضی نسخه دوم آگهی ثبت را برای این که در روزنامه کثیرالانتشار درج شود به بخش روابط عمومی اداره ثبت شرکت می‌برد. و نسخه اول آگهی را به دفتر روزنامه رسمی تحویل می‌دهد تا آگهی مربوطه در آن روزنامه ثبت شود.

نکته:

برخی از موارد به آگهی ثبت قبل از انتشار آگهی در روزنامه نیاز است در این صورت می‌توانید از آن چند نسخه کپی تهیه کرده و هنگامی که می‌خواهید اصل آگهی را به دفتر روزنامه رسمی تحویل بدهید از دفتر روزنامه بخواهید که کپی‌ها را برای این که دارای اعتبار شود با مهر دفتر روزنامه مهر کند.

– باید توجه داشت که استفاده از نام شرکاء در نام شرکت جایز نیست زیرا در این صورت آن شریک حکم شریک ضامن را خواهد داشت و باید تمام قروض و تعهدات شرکت را شخصاً بپردازد.

– تمامی شرکت‌های تجاری ایرانی بر حسب قانون تجارت و هر شرکت خارجی با توجه به قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ باید شماره ثبت شرکت را در همه استاد و صورت حساب‌ها و نشریات خطی، چاپی و اعلانات خود قید کند. در غیر این صورت محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.

– وقتی که مراحل ثبت به اتمام رسید حداقل یک هفته فرصت است که دفاتر قانونی مانند دفتر کل و روزنامه و را تهیه کنیم و آن‌ها را در اداره ثبت شرکت‌ پلمپ نماییم.

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

آنچه باید درباره ثبت شرکت بدانید

نویسنده: zohre zohreh   


 

یکی از متداول‌ترین نوع ثبت شرکت‌ تجاری در ایران، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. با استناد به ماده ۹۴ قانون تجارت، این شرکت‌ها برای امور تجاری بین دو یا چند نفر شکل می‌گیرند و هر یک از افراد فقط با توجه به میزان سرمایه خود در شرکت و بدون اینکه سرمایه را به سهام یا قطعات سهام تقسیم کرده باشند، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

ثبت شرکت (ثبت شرکت با مسئولیت محدود)
یکی از متداول‌ترین انواع ثبت شرکت‌های تجاری در ایران، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. با استناد به ماده ۹۴ قانون تجارت، این شرکت‌ها برای امور تجاری بین دو یا چند نفر شکل می‌گیرند و هر یک از افراد فقط با توجه به میزان سرمایه خود و بدون اینکه سرمایه را به سهام یا قطعات سهام تقسیم کرده باشند، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

در چنین شرکت‌هایی که شرکا مسئولیت محدودی دارند، فعالیت با توجه به آورده‌ی افراد تعیین می‌شود (درست مانند شرکت‌های سهامی) اما برخلاف آنها در شرکت با مسئولیت محدود، سهام به طور مساوی تقسیم نمی‌شود بلکه سرمایه، مجموعه‌ای از سهم الشرکه‌ی شرکا است که رعایت تساوی در آن اهمیتی ندارد.

ثبت شرکت‌هایی با این عناوین در قانون تجارت (سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود، تعاونی) الزامی و تابع مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها است. ( ماده ۱۹۵ قانون تجارت )

ثبت شرکت (ثبت شرکت با مسئولیت محدود):
موضوع کار شرکت با مسئولیت محدود، تجاری است. یعنی فعالیت آنها به جز امور تجاری، در زمینه‌ی دیگری نمی‌تواند باشد. (ماده ۹۴ قانون تجارت) به همین دلیل هم با شرکت سهامی تفاوت دارند. چرا که شرکت سهامی می‌تواند هم برای امور تجاری و هم برای امور غیر تجاری تشکیل شود. (ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ )

به جز این ویژگی، ثبت شرکت به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود، هم به شرکت های سرمایه نزدیک می‌شود و هم به شرکت‌های اشخاص.

نکات مهم درباره‌ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

۱- حداقل تعداد شرکا در ثبت شرکت با مسئولیت محدود، دو نفر است. (ماده ۹۴ قانون تجارت)

۲- با توجه به رویه، حداقل سرمایه و مبلغ دریافت حق الثبت، یک میلیون ریال می‌باشد.

۳- باید عبارت “با مسئولیت محدود” در هنگام ثبت شرکت، حتما در نام شرکت ذکر شود. در غیر این صورت، در مقابل اشخاص ثالث، یک شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.

۴- نام شرکت شامل نام هیچ یک از شرکا نباشد. اگر چنین شود، شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده، در مقابل اشخاص ثالث، به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی در نظر گرفته خواهد شد. ( ماده ۹۵ قانون تجارت)

۵- شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می‌شود که همه‌ی سرمایه نقدی تادیه و همچنین سهم الشرکه غیر نقدی تسلیم و تقدیم شده باشد.

۶- سهم الشرکه غیر نقدی هر یک از شرکا باید صریحا در شرکت‌نامه، تقویم و تعیین شود.

۷- برای درج آگهی‌های دعوت شرکت انتخاب روزنامه، اختیاری است.

۸- هر شریک به نسبت قیمتی که حین تشکیل و ثبت شرکت برای سهم الشرکه‌های غیر نقدی تعیین گشته، در مقابل اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی دارد.

۹- انتقال سهم الشرکه از طریق سند رسمی خواهد بود. (ماده ۱۰۳ قانون تجارت)

۱۰- اگر در یک شرکت با مسئولیت محدود، تعداد شرکا بیشتر از ۱۲ نفر باشد، باید هیات نظارت داشته و این هیات، حداقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهند. (ماده ۱۰۹ قانون تجارت)

۱۱- اوراق بهاداری همچون شرکت‌نامه و تقاضانامه صرفا باید از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه شوند.

همچنین مسئولیت شرکا در مقابل دعاوی ناشی از مقررات بالا، تا ۱۰ سال پس از تشکیل و ثبت شرکت دارای اعتبار است.

اگر ثبت شرکت، بدون رعایت مفاد مندرج در بندهای ۵ و ۶ فوق تشکیل شود، باطل و فاقد اعتبار است اما شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند و مسئولیت این بطلان نیز متوجه شرکایی است که بطلان به دلیل عمل آنان صورت گرفته.

هیات ناظران و مدیرانی هم که مرتکب قصور در خدمت شده‌اند، در قبال شرکای دیگر و اشخاص ثالث به دلیل خسارات ناشی از این بطلان مسئول خواهند بود.

حد نصاب مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم:
حق رای هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارند تعیین می‌شود مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

هر تصمیمی در مجمع عمومی عادی شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه اتخاذ شود.

اگر این اکثریت، بار اول حاصل نشود، بار دوم تصمیمات با اکثریت عددی شرکا (نصف تعداد افراد حاضر در جلسه) و بدون در نظر گرفتن میزان سهام آنها اتخاذ خواهد شد.

لازم به ذکر است که در این زمینه نیز با توجه به اساسنامه می‌توان ترتیب دیگری مقرر نمود.اگر مجمع عمومی فوق العاده ای برای تغییر اساسنامه شرکت تشکیل شود، تصمیمات با اکثریت عددی دارندگان با سه چهارم سرمایه گرفته خواهند شد مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

درباره‌ی هیات نظارت:
در صورتی که تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود از ۱۲ نفر بیشتر باشد، باید یک هیئت نظارت تعیین شود.

 

این هیات توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود و باید حداقل سالی یک بار مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل شود تا گزارش سالیانه‌ی خود را ارائه نمایند.

 

هیئت ناظران باید به محض انتخاب درباره‌ی مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت در زمینه ی تشکیل شرکت (پرداخت سرمایه نقدی و تعیین تسلیم و تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی هر یک از شرکا) تحقیق کرده و از صحت این موارد یقین حاصل کنند. در غیر این صورت اگر این سهل انگاری موجب خسارت شرکا و اشخاص ثالث شود، در برابر آنان مسئولیت خواهند داشت.

 

در ضمن هیئت ناظران می‌تواند از مجمع عمومی فوق العاده نیز دعوت نمایند.

نکته: اشخاص زیر در رابطه با سهم الشرکه غیر نقدی افراد، کلاهبردار محسوب می‌شوند:

– موسسین و مدیرانی که پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسناد مربوط به ثبت شرکت بر خلاف واقعیت تنظیم کنند.

– کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را، با شیوه های متقلبانه، بیشتر از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

– منظور از کلاهبردار محسوب شدن این است که عمل شخص، حکم کلاهبرداری دارد و به مجازات کلاهبرداری نیز محکوم می‌شود.

علاوه بر افراد ذکر شده، کارشناسانی نیز که با سوء نیت و متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن قیمت‌گذاری نمایند، کلاهبردار محسوب شده و قانونا قابل تعقیب خواهند بود

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات