ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت محدود-مشاوره ثبت شرکت


1- مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی بالاترین مرجع تصمیم‎گیری در تعاونی محسوب می‎شود. این مجمع متشکل از تمامی اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنها می‎باشد که به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می‎شود. هر عضو مجمع عمومی عادی بدون در نظر گرفتن تعداد سهام دارای یک حق رای خواهد بود. این مجمع که عموما بعد از هر سال مالی تشکیل می‎شود، حداقل در سال یکبار تشکیل می‎گردد. دعوت اعضا به این مجمع یکی از مسئولیتهای هیات‎ مدیره می‎باشد.

بر طبق مواد 33، 34 و 37 قانون تجارت، اموری که در مجمع عادی انجام می‎شود عبارتند از:
تصویب مقررات و دستورالعمل‏ها‎ی داخلی تعاونی
انتخاب هیات مدیره و بازرسان برای مدت دوسال
تصمیم‎گیری برای افزایش و یا کاهش سرمایه در محدوده قوانین و مقررات
تصمیم‎گیری نسبت به ذخایر، پرداخت سود، مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
رسیدگی و تصمیم گیری در رابطه با ترازنامه، حساب سود، زیان و سایر گزارش‏ها‎ی مالی هیات مدیره
تعیین برنامه‏ها‎ و خط مشی‏ها‎ی تعاونی، سرمایه گذاری، تصویب بودجه جاری، اعتبارات، وام‏ها‎ی درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره
 

2- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده با درخواست کتبی یک سوم از اعضای هیات مدیره و بازرسان شکل می‎گیرد. در این مجمع حضور دو سوم اعضا الزامی می‎باشد و چنانچه اعضا برای بار اول دور هم جمع نشوند، مجمع منحل می‎گردد. در صورتی که برای بار دوم، تعداد اعضایی که در مجمع حضور پیدا می‎کنند به میزان نصف به علاوه یک برسد، مجمع تشکیل می‎شود. قوانین ثانوی برای شرکت‏ها‎ و گروه‏ها‎ی بیش از ۵۰۰ نفر اجرا می‎شود. چنانچه مجمع فوق العاده به حد نصاب نرسد، در طول مدت یک ماه وزارت تعاون باید اقدام به تشکیل مجمع نماید. این مجمع به منظور تایید و تغییر هیات‎ مدیره و یا اساسنامه شکل می‎گیرد. مسئولیتهای‏ها‎یی که بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است، عبارتند از تغییر مواد اساسنامه، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی.

۰
آشنایی با سهام و جزییات آن
آشنایی با سهام بسیار سودمند است. سهام به بخشی از سرمایه شرکت گفته می‎شود که توسط سهامداران تامین می‎گردد و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می‌نماید. سهام از نظر شیوه تامین، به دو نوع عام و خاص تقسیم می‎شود.
سهام
سهام به بخشی از سرمایه شرکت گفته می‎شود که توسط سهامداران تامین می‎گردد و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می‌نماید. سهام از نظر شیوه تامین، به دو نوع عام و خاص تقسیم می‎شود. در روش سهامی عام، 20 درصد از کل سرمایه شرکت از طریق توافق موسسین برای خود ایشان تعیین و مازاد سرمایه نیز همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر و برای اطلاع عموم منتشر می‎گردد. سهامی خاص زمانی صورت می‎گیرد که سرمایه شرکت از طریق شرکا تامین شود.

 

نوع دیگری از تقسیم بندی سهام
تقسیم بندی سهام از نظر مشخصات و دارنده آن به دو نوع سهام بانام و بی نام دسته بندی می‎شود :
1- سهام با نام
اگر در شرکت‌های سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهام ذکر شود، سهام بانام نامیده می‎شود. براساس ماده۴۰ قانون تجارت، جابه‎جایی و واگذاری سهام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود و واگذار کننده یا وکیل یا نماینده قانونی او موظف است تا انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. صاحبان سهام بانام در شرکت‌های سهامی عام حتی بدون موافقت مدیران شرکت می‎توانند سهام خود را به دیگران انتقال دهند. این در حالی است که در شرکت‌های سهامی خاص ممکن است جابجایی و واگذاری سهام تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا با کسب اجازه از هیئت مدیره باشد.

 

2- سهام بی نام
در صورتی که در شرکت‌های سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهم ذکر نشود، سهام بی نام نامیده می‎شود که  به شکل سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده آن خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای واگذاری و یا جابجایی سهام بی‌نام، نیاز به ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نخواهد بود.

 

سهام

 

حکم قانون برای انتقال و ثبت سهام
صاحبان سهام اعم از سهام بانام یا بی نام باید در مجامع عمومی مورد تشخیص قرار بگیرند تا هویت آنها احراز گردد. این امر به منظور بهره مندی از مزایای سود سهام  صورت می‎گیرد. همچنین ارائه اسامی و مشخصات سهامداران به حوزه‌های مالیاتی مربوطه همراه با اظهارنامه مالیاتی شرکت، الزامی می‎باشد.

سهامداران موظفند تا قبل از تشکیل مجمع به شرکت مراجعه، ورقه حضور در مجمع را اخذ نمایند و در روز مجمع اطلاعاتی هویتی کامل خود را به همراه با آدرس، تعداد سهام و تعداد رای در ورقه حضور و غیابی که به منظور تشخیص هویت سهامداران و تعیین حدنصاب قانونی برای تشکیل مجمع ترتیب داده می‎شود، به ثبت برسانند. سهامدارانی که از این طریق در ردیف سهامداران شرکت محسوب شوند، به آنها ورقه سهم تعلق می‎گیرد و در نتیجه از مزایای آن بهره‌مند می‎شوند. در صورتی که سهامدار با پرداخت مالیات، سهام خود را واگذار نماید، ۱۰ درصد از ارزش اسمی سهام اخذ و مفاصا حساب مالیاتی حقوق سهام و به شخص دیگری انتقال می‎یابد. همچنین واگذاری و نقل و انتقالات سهام باید در  دفاتر سهام شرکت ثبت گردد.

 

حکم قانون در صورت مفقود شدن سهام بی نام
از آنجا که سهام بانام تنها برای دارنده آن و با ارائه مدارک هویتی قابل استفاده و بهره برداری می‎باشد، لذا در صورت مفقود یا سرقت، با مشکل مواجه نمی شود، اما شرایط در رابطه با سهام بی نام متفاوت است. مطابق با ماده 320 تا 334 قانون تجارت، تمامی دارندگان اسناد در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محقق محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

در صورت مفقود شدن اوراق سهام بی‌نام، ذینفع باید از طریق اقامه دعوی در دادگاه، سند بطلان سهام بی نام را درخواست نماید و اقدامات تامینی و پیشگیرانه به منظور عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور را به اشخاص ثالث مطالبه کند. دادگاه نیز با توجه به مدارک واصله و بررسی شرایط، در صورتی که ادعای ذینفع یا شاکی را درست تشخیص بدهد، حکم اعلان از طریق روزنامه را برای دارنده سهم بی نام مجهول صادر می‎کند. پس از این امر، حکم دادگاه باید سه مرتبه در روزنامه رسمی منتشر و پس از گذشت سه سال، چنانچه ابراز کننده سهم محکوم و یا اصولا سندی به دادگاه ابراز نکند، دادگاه حکم بر بطلان سهام بی نام را صادر میکند. در این شرایط ذینفع می‎تواند مجددا حق درخواست سهم بی نام جدید را از شرکت مطالبه نماید.

 

سهام ممتاز
موسسان یک شرکت می‎توانند با توجه به تخصص، اعتبار و موقعیت آنان، برای خود و یا اشخاص ثالث سهام ممتاز یا ویژه‌ای را در نظر بگیرند. به عنوان مثال در صورتی که موسسان، مجموعه کل سهام شرکت را به 3000  سهم تقسیم کنند، می‌توانند بر حسب صلاحدید، سه عضو از ۵ عضو هیات مدیره شرکت را از شماره ۱ تا ۷۰۰ به عنوان صاحبان سهام  انتخاب کنند که حق رای بیشتری به آنان تعلق می‎گیرد و در عین حال می‎توانند سود سهام بیشتری را نصیب خود نمایند.

همچنین شما میتوانید با ثبت انواع سهام در این پست ما آشنا شوید

اوراق قرضه

اوراق قرضه چیست؟
اوراق قرضه چیست ؟ بر اساس ماده 52 ق.ت.، اوراق قرضه عبارت است از: «یک برگه قابل معامله‌ که مطابق با آن مبلغی وام با بهره مشخص را معرفی می‌نماید که تمامی ‌آن یا بخشی از آن باید در موعد یا مواعد معینی استرداد شود.»
اوراق قرضه
بر اساس ماده 52 ق.ت.، اوراق قرضه عبارت است از: «یک برگه قابل معامله‌ که مطابق با آن مبلغی وام با بهره مشخص را معرفی می‌نماید که تمامی ‌آن یا بخشی از آن باید در موعد یا مواعد معینی استرداد شود.»  براساس ماده ۲ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌های سهامی عام، ارگانهای دیگری از قبیل موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و خزانه‌داری کل می‌توانند مطابق با قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند. براساس قسمت اخیر ماده ۵۲  قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته می‎شود.

به منظور حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که بواسطه شرکتهای سهامی عام صادر می‌شوند، قانون تجارت حقوقی را به آن‌ها اعطاء نموده که از آن جمله می‎توان به اوراق قرضه ای که قابل تعویض با سهام شرکت هستند، اشاره کرد. در این شرایط و مطابق با ماده۶۳ قانون تجارت، مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به گزارش خاص بازرسان شرکت و پیشنهاد هیات مدیره، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب نماید که در این صورت حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی می‎شود. این حق به صاحبان اوراق قرضه تعلق دارد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در ردیف سهامداران شرکت قرار بگیرند. بر این اساس زمانی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم بگیرد بصورت اختیاری، سرمایه شرکت را کاهش دهد، صاحبان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت (مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت) به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری سرمایه شرکت اعتراض و حقوق خود را استرداد نمایند.

صاحبان اوراق قرضه تنها در حکم طلبکاران شرکت محسوب می‎شوند و نمی‌توانند در اداره امور شرکت دخالت کنند، اما می‎توانند در مقابل خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مطالبه نمایند. در صورت قابلیت تبدیل بودن ورقه به سهام شرکت، صاحبان اوراق قرضه مجاز خواهند بود تا بدون توجه به این تبدیل و تعویض، به منظور اخذ اصل و بهره اوراق قرضه، به شرکت مراجعه کنند و سهام شرکت را به تملک خود در آورند. مطابق با قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت: «تعویض ورقه قرضه با سهم؛ باید با رضایت دارنده ورقه قرضه انجام شود و در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض سهام شرکت یا اوراق قرض، صاحبان اوراق قرضه می‎توانند در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) تحت شرایطی که در اوراق قرضه ذکر شده است، آن ‌را با سهام شرکت مبادله نمایند.»

 
 

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات