ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت محدود-مشاوره ثبت شرکت

شنبه 30 شهریور 1398

مدارک مورد نیاز ثبت برند

نویسنده: zohre zohreh   

 
هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند برای معرفی کالا و خدمات خود و ایجاد وجه تمایر بین محصولات و خدمات خود صاحب یک تا چند برند یا همان علامت تجاری باشد. علامت های تجاری یا فردی هستند و یا جمعی که مطابق با ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات این دو نوع عبارتند از :

الف- علامت تجاری فردی هر نوع نشان، تصویر و یا نمادی است که بتواند موضوع ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات یک شرکت با شرکت های دیگر را در طبقاتی خاص و مشخص شده انجام دهد.

ب- برند یا علامت جمعی که در اظهارنامه بصورت جمعی معرفی و ثبت می شود و در واقع نشان دهنده مبدا، کیفیت، تایید ، شناخت و معرفی و یا هر خصیصه دیگر  یک کالا و خدمت زیر نظر مالک برند ثبت شده جمعی می باشد. در این نوع برند ها مالک برند ممکن است طبقات زیادی از محصولات را حمایت و تایید نماید و مشتریان با شناخت این علامت جمعی مورد تایید به محصول اعتماد می کنند.

برند باید در طبقات خاص و مشخصی ثبت شود و هر فرد چه حقیقی و چه حقوقی می تواند برندهای مختلفی را به نام خود به ثبت برساند. صرف نظر از اینکه برند باید مطابق با شرایط قانونی تعریف شده دارای ضوابط و قانونمندی خاصی باشند اگر قابلیت ثبت را داشته باشند می توانند به ثبت برسند مشروط به اینکه افراد حقیقی و یا حقوقی مدارکی را برای به نام زدن  و ثبت این علامت تجاری به نام خود ارائه نمایند.

این مدارک به ترتیب حقیقی و حقوقی عبارتند از :

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری اشخاص حقیقی:

کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی متقاضی
در صورتیکه در طرح برند یا علامت تجاری مورد تقاضای وی از حروف لاتین استفاده شده باشد باید متقاضی دارای کارت بازرگانی باشد و اصل و کپی برابر با اصل ان را ارائه نماید
فرد متقاضی باید دارای فعالیتی اقتصادی باشد. برای اثبات این منظور باید یک مدرک شغلی ارائه نماید. این مدرک می تواند جواز کسب، پروانه فعالیت، گواهی فعالیت در حوزه ای خاص از نهاد و یا موسسات معتبر و یا هر مدرک شغلی معتبر دیگر. این مدرک باید یا اصل باشد اگر نامه و یا معرفی نامه است و یا کپی برابر اصل جواز تاسیس و ... باشد
فرد متقاضی باید از علامت تجاری مورد نظر خود برای ثبت نمونه هایی را هم ارائه نماید. این نمونه باید در قالب تصویر و یا نمونه گرافیکی در ابعاد 10 سانتی متر در 10 سانتی متر آماده و ارائه شود
در صورتیکه کار ثبت علامت تجاری او را وکیل و یا مشاوری انجام می دهد باید وکالتنامه وی را هم در قالب کپی برابر اصل ضمیمه کند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری اشخاص حقوقی:

کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیرعامل به عنوان نماینده اصلی شرکت برای ثبت علامت تجاری شامل کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ولی وی
برای اثبات شخصیت حقوقی برای ثبت علامت تجاری باید کپی برابر اصلی از روزنامه تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت که کمتر از دو سال باید از گذشته باشد نیاز است.
اشخاص حقوقی برای ثبت برند خود در طبقات مورد درخواست باید گواهی و یا مدرک یا مدارکی را ارائه نمایند که نشان دهنده موضوع فعالیت شرکت با موضوع درخواست ثبت برند باشد. برای این منظور هرگونه اعلامیه و پروانه بهره برداری، پروانه ساخت از نهادی خاص و یا گواهی ثبت اختراع و ... می تواند جوابگو باشد.
در صورتیکه طرح ارائه شده برای ثبت به عنوان برند دارای علامتی و حروف لاتین باشد باید شرکت صاحب کارت بازرگانی بوده و یک نسخه کپی برابر اصل از آن ارائه نماید.
از نمونه برند مورد درخواست برای ثبت باید نمونه کپی و یا نمونه گرافیکی و یا تصویری گویا  در ابعاد حداکثر 10 سانتی متر در  10 سانتی متر ارائه شود.
وکالتنامه ای هم باید از وکیل و یا مشاور حقوقی در صورتیکه او کار ثبت برند ار انجام می دهد ارائه شود.
تمامی افراد حقیقی و حقوقی ضمن ارائه مدارک فوق برای ثبت علامت تجاری یا برند باید مدارک زیر را هم ارائه نمایند:

اظهارنامه ای برای ثبت برند که قبل از ارائه مدارک باید آماده شود و تمامی شرایط برند و مشخصات آن را درج کرده باشد.
چنانچه برند مورد درخواست این اشخاص سه بعدی و یا 4 بعدی باشد به شکلی که بیش از شش زاویه برای برند در نظر گرفته شده باشد باید نمونه گرافیکی به شکلی ارائه شود که همه این زاویا را پوشش بدهد و در صورت نیاز  ماکتی از آن تهیه و ارسال شود.
هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از حق تقدم استفاده نمایند. این حق تقدم با استناد به درخواست ثبت برند در خارج از کشور و حداکثر برای شش ماه  می تواند با ارائه مدارک حق تقدم درخواست شود. این مدارک باید هم زمان با ارائه سایر مدارک و اظهارنامه ثبت علامت تجاری و یا نهایتا ظرف مدت 15 روز پس از ارائه اظهارنامه می تواند ارائه شود.
هر یک از افراد حقیقی و حقوقی برای اینکه برند خود را بصورت جمعی ثبت نمایند باید نسخه ای از شرایط و ضوابط  استفاده از این علامت جمعی هم آماده نمایند و با تایید مقامی صاحب صلاحیت ارائه نمایند.
تمامی متقاضیان باید به همراه ارائه مدارک خود برای ثبت برند رسید پرداخت هزینه های ثبت را هم ضمیمه نمایند.
اظهارنامه اشخاص حقیقی با پرداخت مبلغ 20 هزار تومان و اظهارنامه اشخاص حقوقی با پرداخت 40 هزار تومان قابل ثبت است. در ضمن افراد حقیقی و حقوقی پس از ثبت برند و یا علامت تجاری خود در داخل ایران می توانند درخواست ثبت برند در سازمان ثبت جهانی برند یا WIPO را هم از شرکت مشاور درخواست نمایند. برای این منظور به غیر از مدارک فوق الذکر که برای ثبت برند در ایران ابتدا لازم و الزامی است باید مدارک زیر را هم تهیه و ارائه نمایند:

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند بصورت بین المللی :

درخواست ثبت بین المللی برند طی نامه ای به اداره ثبت مالکیت معنوی با ذکر نام کشور های مورد نظر
تنظیم و ارائه نامه ای بر روی سر برگ رسمی شرکت متقاضی با امضا کلیه افراد صاحب امضا مجاز شرکت و به همراه مهر شرکت
در صورتیکه وکیل کار ثبت را دنبال می کند ارائه کپی برابر اصل وکالتنامه معتبر وکیل
کپی برابر اصلی مجزا از شناسنامه و کارت ملی متقاضی و یا مدیران و دارندگان حق امضا شرکت
کپی برابر اصل از روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
گواهی ثبت علامت تجاری در ایران که باید اعتبار لازم را داشته باشد.
ارائه درخواستی به لاتین، اسپانیایی و یا فرانسوی به نماینده سازمان ثبت جهانی برند
پیوست پرداخت هزینه های ثبت برند به فرانک سوئیس
رسید پرداخت هزینه های بررسی اظهارنامه ارائه شده بصورت بین المللی
ثبت برند بصورت داخلی و بین المللی دو موضوع به هم مرتبط ولی جدای از هم می باشد. به این شکل که متناسب با قوانین سازمان جهانی ثبت برند و یا  سیستم مادرید تمامی برندهایی که درخواست حمایت بین المللی را دارند باید ابتدا در کشور درخواست کننده ثبت شوند.

ولی ثبت برند در کشور درخواست کننده  الزامی به حمایت از برند در سطح بین المللی و کشور های مورد درخواست تا زمانیکه این برند با ارائه مدارک فوق و درخواست ثبت به این سازمان بصورت جهانی ثبت نشود قابل حمایت در کشورهای مورد درخواست نیست. ضمن اینکه برندی که در ایران ثبت می شود صاحب گواهینامه 10 ساله است و هر 10 سال باید با پرداخت هزینه ای تمدید شود ولی برند های بین المللی باید با پرداخت هزینه هایی بصورت سالیانه مورد حمایت قرار بگیرند.

 

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic